Sleutelhangers voor matrassen

De vzw Ketaketi hoopt met haar deelname aan De Warmste Week veel sleutelhangers te verkopen (8€ per stuk), om het internaat in de Shree Melamchi Ghyang Secondary School in Nepal een budget te kunnen sturen  voor de aankoop van  80 dubbele, nieuwe matrassen. Vele bedden zijn aan nieuwe matrassen toe, doordat de oude de voorbije vier jaar dienst hebben gedaan in het tentenkamp, dat noodgedwongen opgetrokken werd met plastic zeilen om de internen een onderdak te geven, na de verwoestende aardbeving van 25 april 2015. Vele matrassen zijn door schimmel en vocht onbruikbaar geworden.  Nu een nieuw internaatsgebouw is opgetrokken en nieuwe bedden zijn aangekocht, willen we er alles aan doen om de bedden van hygiënische, nieuwe matrassen te voorzien. Met de actie van De Warmste Week hopen we een groot bedrag bijeen te sparen. U kunt ons daarbij helpen door een handige, fraaie sleutelhanger van Nepalese makelij te kopen. U bent alvast van harte bedankt voor uw steun!

Er komen zonnepanelen op de school!

Op onze maandelijkse bestuursvergadering hebben we beslist om een ‘global grant’ te realiseren met Rotary Club om zonnepanelen en batterijen te installeren in de school. KetaKeti wil hiermee meerdere zaken bereiken: een meer koolstof neutrale school en tegelijk een betere kennis van moderne technieken bij de leerlingen.
Duimen dat het lukt en alvast een dankjewel aan Rotary Damme voor de steun!

Mooie gift van Lions Club

Op maandag 3 juni mocht Hilde naar jaarlijkse gewoonte de gift van Lionsclub Brugge Zeehaven in ontvangst nemen.

Dank je wel aan de voorzitter, de leden van de sociale commissie en alle leden voor de steun aan ons onderwijsproject in Nepal!

We kunnen de aankomende loonsverhoging van de leerkrachten weer enkele maanden te baas!

Lionsclub Brugge Zeehaven

Melamchi Ghyang school bestaat 35 jaar!

Purna Gautam en zijn vrouw Jhangmu worden ‘in de bloemetjes’ gezet voor de jarenlange inzit voor de school. 35 jaar geleden begon Purna met deze plattelandsschool als 17 jarige. Nu is de school uitgegroeid tot een grote school met zeer degelijk onderwijs, een modelschol voor Nepal in afgelegen gebieden. En dat in dikwijls moeilijke omstandigheden! Proficiat voor de levenslange inzet!

Purna wint een mooie prijs!

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/74857/

Eens om de 10 jaar wordt de “Heroes of Nepal” prijs uitgereikt en deze keer valt headmaster Purna B. Gautam in de prijzen voor zijn onaflatende inzet voor de school in Melamchi Ghyang. En dit gedurende 32 jaar. Er is een mooi filmpje op de website.
KetaKeti is erg trots op haar schoolhoofd en op het project. Dit is een grote bevestiging dat de moeite die we ons getroosten er toe doet.

De gelauwerden met de CEO en de burgemeester

Ze zijn begonnen aan de keuken en de refter

Dank zij de poppetjes actie, gulle weldoeners en de Warmste Week konden we de grond aankopen voor deze broodnodige uitbreiding. KetaKeti België kon nog extra geld vrijmaken voor de constructie van een deel van de gebouwen. En ze zijn er aan begonnen!

KetaKeti Belgium bezoekt Nepal

Hilde & Bruno (voorzitter & bestuurslid KetaKeti) en Kathleen Berton (Rotary Damme) bezochten Melamchi Ghyang en de school.
Ze konden ter plekke de voortgang van de werken en de ergste noden identificeren.
Dank zij belangrijke giften en de poppetjesactie van de Warmste Week, hebben we voldoende geld kunnen verzamelen om een stuk grond te kunnen kopen naast de school, voor de toekomstige keuken en refter voor 250 leerlingen. Daar wordt nu eerst in geïnvesteerd, zonder de lopende kosten voor de school uit het oog te verliezen.
Hieronder enkele foto’s van de trip

We hebben bijna ons doel voor de Warmste Week bereikt!

Zoals eerder gemeld moeten wij een stuk grond aankopen naast de school voor de bouw van een refter en een keuken. Daarom hadden we een actie op touw gezet voor de verkoop van Nepalese poppetjes. En dit in samenwerking met de Steinerschool in Brugge, Stad Damme, Rotary Damme en diverse sponsors. De teller staat nu op 4/5 van het benodigde bedrag.
Het resterende bedrag hopen wij te halen met het benefiet concert van Emmy Cassiman op 22 februari in het Stadhuis van Damme.