Donors

Wij vragen aan mensen die voeling hebben met ons project een maandelijkse/jaarlijkse bijdrage te storten op een rekening bij “Fonds Vrienden van KetaKeti”, van de Koning Boudewijnstichting.

Uiteraard schuwen we eenmalige sponsoring niet, alle giften zijn zeer welkom. Zo zijn er reeds verschillende mensen die naar aanleiding van een verjaardagsfeest of een huwelijk een mooie som bij mekaar brachten en geen geschenken maar een gift voor het project aan hun vrienden vroegen.

Met uw financiële steun aan vzw KetaKeti, kunt u helpen een hele generatie kinderen degelijk onderwijs te geven en hen zo een betere toekomst te waarborgen. Wij betalen de weddes van … leerkrachten naast een aantal leerkrachten die door de staat betaald worden. Ook heel wat kleinere uitgaven die aan de school en het internaat verbonden zijn, nemen wij voor onze rekening. Dagelijks onderhoud van de schoolaccommodatie, kleine werkingsonkosten, extra voeding voor de kinderen in het internaat, slaapzakken, rugzakken om schoolboeken in op te bergen,… zijn er enkele van.
vzw KetaKeti werkt zonder tussenpersonen en werkingskosten.

Om de 2 maanden wordt het nodige bedrag doorgestort op een rekening in Kathmandu. Deze rekening werd geopend door de commissie van het dorp die zich met de schoolzaken bezighoudt. In die commissie zetelen enkele raadsleden van het dorp, enkele leerkrachten en de Lama. Telkens er een overschrijving is toegekomen worden wij daarvan op de hoogte gebracht.
We wensen stap voor stap te groeien en het project KetaKeti uit te bouwen voor vele jaren om zo heel concreet bij te dragen tot een menswaardiger bestaan voor een groep jonge mensen in Nepal.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de ons kernbestuur :
info@ketaketi.be

Wordt donor en help ons helpen:

U kunt storten op:

– onze eigen rekening :
KBC  BE06 7360 0427 3522   (BIC : KREDBEBB)
op naam van : vzw KetaKeti

– via de Koning Boudewijnstichting met fiscaal attest vanaf 40€ :
BE10 0000 0000 0404   (BIC : BPOTBEB1)
met vermelding van deze  belangrijk gegevens:
op naam van : fonds vrienden van KetaKeti
structurele mededeling :   +++015/0360/00009+++

De Kon. Boudewijn Stichting heeft een donorpagina voor u klaar staan op: Klik hier voor de KetaKeti donorpagina 

Je kan ons ook volgen via Facebook : KetaKetiBelgium

OPGELET:

  • storten op de KBC bankrekening is netto en geeft GEEN recht op een fiscaal attest.
  • storten op de rekening bij Kon. Boudewijnstichting betekent dat wij 5 % afstaan voor administratieve    kosten.
  • U heeft enkel recht op een fiscaal attest indien het om een gift gaat: dus NIET voor een inzamelactie of deelname aan het benefietfeest.