Message from the headmaster

Dear all

Thank you very much to you all Keta keti Belgium organizer, donors and contributors for your magnificent role to lift up this poor Nepalese community through education from 2002 till today. Your collections have been spent very wisely and will be in the future. I hope the future efforts of us is being very successful. I wish for successful fund raising event  of 28th August 2016. All is going well here. Have nice time.

with best

regards

purna Gautam

13221306_1110766365628209_3457824533659845742_o

Dank u Steinerschoolleerlingen en sympathisanten !

Een groot aantal leerlingen van klas 8 in de R. Steinerschool in Brugge zetten – samen met hun titularis juf Rosan – onvermoeid hun financiële acties verder tijdens het voorbije schooljaar : wenskaartjes maken, koekjes bakken, oude juweeltjes verkopen, zeepjes, oude boeken … Hun voorbeeld kreeg navolging in klas 7, die eveneens een koekjesbak op touw zette. Mevr. Francine Sandelé, die het steinerschoolproject genegen is, voegde daar de opbrengst van een eigen financiële activiteit aan toe en het spaarpotje op de toonbank van Mevr. Anja uit het krantenwinkeltje De Coupure in Brugge werd driemaal integraal toegevoegd aan dit geheel. Alles samen bracht dit de mooie som op van 2500 euro, waarvoor Purna en zijn lerarenteam momenteel aan het overleggen zijn om ze een goede bestemming te geven.