KetaKeti door Stad Damme verkozen

Het college van burgemeester en schepenen heeft ons verkozen als duurzame held van Damme!

In 2022 focust de campagne op duurzame helden die bijdragen aan één van de basisprincipes van de Agenda 2030: “LEAVE NO ONE BEHIND” (Laat Niemand Achter).

Dit principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en om te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

Een mooie erkenning van ons werk!

www.damme.be