Fantastische actie van St Rembert College Torhout

Hilde Kuypers was aanwezig op de slotshow van Music for live van het St Jozefsinstituut-College/St Rembert in Torhout. Een fier directeursduo, een druk-blije sfeer, benieuwde gezichten, de leerkrachten van groep 9 die aan een eindsprint bezig waren en heel veel leerlingen, allemaal voor 1 dag netjes in uniform. De uitslagen van elke actie volgenden, klas na klas met een ongelooflijk eindresultaat!
Ik voelde me erg ontroerd, heel blij en gelukkig dat ik als voorzitter van de vzw KetaKeti 15238 € in ontvangst mocht nemen! Dank je wel, Danjebaat!!
Dit is een grote som waar we veel mee kunnen realiseren in de heropbouw van de school in Melamchi Ghyang! Er zullen veel meubelen, infrastructuur en vernieuwd lesmateriaal voor kocht kunnen worden. Jullie hebben dat fantastisch gedaan!!!

De KetaKeti school in Melamchi Ghyang bestaat 32 jaar!

32 jaar degelijk onderwijs in een ruraal gebied. Van analfabetisme neer een dorp waar iedereen onder de 40 kan lezen en schrijven.
Veel kinderen kregen volwaardig onderwijs; de bouwsteen en springplank voor een beter leven.
Met dank aan sir Purna Gautam de stichter van deze school en tot op vandaag de directeur van de school. Een school die uitgroeide van een veldklasje tot een volwaardige school met ruim 250 leerlingen en een internaat van 150 kinderen.

Sri Purna Gautam