Begroting 2016

In juni hield KetaKeti vzw haar jaarvergadering. Daar werden de rekeningen bekeken en goedgekeurd. In 2015 stuurden we in het totaal 84 535,80€ naar Nepal. De noden waren dan ook erg groot na de desastreuze aardbeving van 25 april.
Voor 2016 zijn er 40.000€ voorzien voor de lopende kosten van de school (hoofdzakelijk lonen) .