De moesson

De moesson begint zijn tol te eisen : Purna liet ons weten dat heel wat tenten niet opgewassen zijn tegen de dagelijkse stortbuien die het regenseizoen met zich meebrengt : ze lekken en moeten hersteld worden waar mogelijk. Hij hoopt ten zeerste dat het herbouwen van de school en de medische hulppost nog voor de lentestormen kan gebeuren. Dat wordt een heuse opdracht : na de moesson beginnen bouwen en onder dak willen zitten voor de lente. Er wordt dus druk onderhandeld met diverse mensen : Douch Scott, de stichter van CAN (Comittee Action Nepal, een Engelse NGO) en vriend van Purna is de afgelopen weken op bezoek geweest in Melamchi Ghyang, samen met een bodemdeskundige en een architect. CAN is bereid een groot deel van de bouwkosten te dragen. Yolmo Connect, een Engelse liefdadigheidsorganisatie, en KetaKeti hebben de handen in elkaar geslagen om een deel van de infrastructuur in de nieuwbouw te helpen financieren. De vraag komt ook of we kunnen helpen bij de noden van de armste dorpsbewoners. Om dit alles correct in kaart te brengen, zullen Corin Hardcastle (oprichter van Yolmo Connect en de laatste 3 jaar gedurende 16 maanden werkzaam in de school als leerkracht IT) en een driekoppige delegatie (Hilde, Rosan en Luc) van KetaKeti begin september ter plaatse prospectie doen. Na de aardbeving dringt de noodzaak zich meer en meer op om  zoveel mogelijk alle hulp te bundelen.

bedankinglut2015

We zijn iedereen, die KetaKeti de laatste maanden financieel steunde, heel erg dankbaar. Op vraag van Purna en het school comité ter plaatse werden onlangs slaapzakken en boekentassen voor alle leerlingen besteld. Dit zijn twee noodzakelijke investeringen, gezien de omstandigheden waarin momenteel nog steeds overleefd wordt.

We blijven een warme oproep doen om geld in te doneren want na het regenseizoen dat nu volop bezig is, volgt de koude wintertijd . Voor heel wat mensen en kinderen in het dorp zal deze zeker nog (gedeeltelijk) in de tenten doorgebracht moeten worden.

Graag kondigen we nu al aan dat KetaKeti een benefietconcert én een theatervoorstelling organiseert : in het weekend van 2&3 oktober in de Cultuurfabriek in Sijsele. Binnenkort leest u daar meer over op deze website.