‘We are making progress’

Zoals elke week, Purna aan de lijn gehad. ‘ We are making progress’. Purna is blij dat hij terug in het dorp is. Naar Kathmandu gaan was een hele onderneming. Er werd met vele mensen gecommuniceerd, plannen gemaakt voor de heropbouw van de school en het dorp. Nu de school terug volop bezig is kan ook een eerste balans gemaakt worden. 3 leerkrachten zijn niet meer komen opdagen. Voor de ’science teacher’ en de ‘account teacher’ van het middelbaar werd snel een vervanging gevonden.
Voor de ‘science teacher’ voor het lager onderwijs nog niet. Purna denkt eraan om een jonge vrouw vanuit het dorp zelf die haar volledig middelbaar afgewerkt heeft, de kans te geven in te vallen als interim. Een extra vrouw op school juichen we alvast toe, een vrouw van het dorp zelf zeker. Nu de moesson echt start is, lijkt dit een goeie beslissing. Een evaluatie na een maand volgt.
Zangmoo, Purna’s vrouw heeft een geblokkeerde nekwervel overgehouden van de gevolgen van het bedolven zijn in hun huis tijdens de aardbeving. Dit bleek uit onderzoekingen in Kathmandu.
Purna keert de eerste maanden niet terug naar Kathmandu; de tocht was fysiek bijzonder lastig en het wordt te gevaarlijk vanwege aardverschuivingen.
Hij zal proberen om zo snel mogelijk een degelijk internetverbinding te laten installeren en zo de communicatie te onderhouden.
Hij vraagt ons om de aankoop te helpen financieren van heel degelijke schooltassen waar de kinderen alle hun schoolmateriaal in kwijt kunnen, nu er geen kasten meer zijn om dit op te bergen.
Ook de aankoop van degelijke slaapzakken voor de kinderen staat op de lijst. Geen overbodige luxe daar de temperatuur ’s nachts flink tot onder 0°C zakt in het winterseizoen.
De opbrengst van een geslaagd benefietfeest in de Steinerschool van Brugge, de gesponsorde loopwedstrijd van de lagere school Kruipuit in Adegem en de cakeverkoop van de lagere school Jongslag in Dilbeek kunnen deze vragen helpen financieren. Een 20tal volwassenen vanuit het dorp hebben weken geholpen om een minimum aan infrastructuur voor de school op te zetten vanuit de brokstukken. Deze mensen worden door ons vergoed voor hun noeste arbeid. Twee vliegen in één klap: nu hun velden verwoest zijn, hebben ze toch wat inkomen en noodzakelijk en dringend werk gebeurt.
Voor de grotere werkzaamheden aan de school wordt volop overlegd, gekeken hoe er een aardbevingsbestendige school kan rechtgezet worden. Dit vraagt het nodige overleg, voorbereiding en het vinden van de juiste mensen. Gedurende het regenseizoen wordt er niet gebouwd. Dus de volgende maanden worden benut voor de voorbereidingen en her bijeen brengen van de nodige fondsen.
Ondertussen kregen we al een flink aantal stortingen binnen uit heel verschillende hoeken. Naast een aantal scholen zijn er ook de vele privésponsors, maar ook Rotaryclubs, Lions clubs nodigden ons uit en boden spontaan hun financiële hulp aan.
HARTELIJK DANK hiervoor! Het vormen samen al een waardevolle bijdrage aan de voorlopige heropbouw van de school en het internaat. We gaan vlijtig door met het collecteren van de nodige fondsen om zo op de specifieke vragen vanuit de gemeenschap en Purna in de komende maanden een positief antwoord te kunnen geven.
En nog een heel mooie mededeling : dit schooljaar (wat net begon) zijn er al meer kinderen ingeschreven dan vorig schooljaar!