zwaar

Nog eens een teken van leven. Het leven in Nepal is momenteel erg zwaar. Leven in het regenseizoen zonder een echt huis is deprimerend. Bovendien zijn er nog dagelijks naschokken en aardverschuivingen. Er vertrekken ook veel mensen naar het buitenland om meer te kunnen verdienen en zo de achterblijvers te steunen. Dat betekent ook tegelijkertijd – helaas – dat soms de beste talenten vertrekken.

‘We are making progress’

Zoals elke week, Purna aan de lijn gehad. ‘ We are making progress’. Purna is blij dat hij terug in het dorp is. Naar Kathmandu gaan was een hele onderneming. Er werd met vele mensen gecommuniceerd, plannen gemaakt voor de heropbouw van de school en het dorp. Nu de school terug volop bezig is kan ook een eerste balans gemaakt worden. 3 leerkrachten zijn niet meer komen opdagen. Voor de ’science teacher’ en de ‘account teacher’ van het middelbaar werd snel een vervanging gevonden.
Voor de ‘science teacher’ voor het lager onderwijs nog niet. Purna denkt eraan om een jonge vrouw vanuit het dorp zelf die haar volledig middelbaar afgewerkt heeft, de kans te geven in te vallen als interim. Een extra vrouw op school juichen we alvast toe, een vrouw van het dorp zelf zeker. Nu de moesson echt start is, lijkt dit een goeie beslissing. Een evaluatie na een maand volgt.
Zangmoo, Purna’s vrouw heeft een geblokkeerde nekwervel overgehouden van de gevolgen van het bedolven zijn in hun huis tijdens de aardbeving. Dit bleek uit onderzoekingen in Kathmandu.
Purna keert de eerste maanden niet terug naar Kathmandu; de tocht was fysiek bijzonder lastig en het wordt te gevaarlijk vanwege aardverschuivingen.
Hij zal proberen om zo snel mogelijk een degelijk internetverbinding te laten installeren en zo de communicatie te onderhouden.
Hij vraagt ons om de aankoop te helpen financieren van heel degelijke schooltassen waar de kinderen alle hun schoolmateriaal in kwijt kunnen, nu er geen kasten meer zijn om dit op te bergen.
Ook de aankoop van degelijke slaapzakken voor de kinderen staat op de lijst. Geen overbodige luxe daar de temperatuur ’s nachts flink tot onder 0°C zakt in het winterseizoen.
De opbrengst van een geslaagd benefietfeest in de Steinerschool van Brugge, de gesponsorde loopwedstrijd van de lagere school Kruipuit in Adegem en de cakeverkoop van de lagere school Jongslag in Dilbeek kunnen deze vragen helpen financieren. Een 20tal volwassenen vanuit het dorp hebben weken geholpen om een minimum aan infrastructuur voor de school op te zetten vanuit de brokstukken. Deze mensen worden door ons vergoed voor hun noeste arbeid. Twee vliegen in één klap: nu hun velden verwoest zijn, hebben ze toch wat inkomen en noodzakelijk en dringend werk gebeurt.
Voor de grotere werkzaamheden aan de school wordt volop overlegd, gekeken hoe er een aardbevingsbestendige school kan rechtgezet worden. Dit vraagt het nodige overleg, voorbereiding en het vinden van de juiste mensen. Gedurende het regenseizoen wordt er niet gebouwd. Dus de volgende maanden worden benut voor de voorbereidingen en her bijeen brengen van de nodige fondsen.
Ondertussen kregen we al een flink aantal stortingen binnen uit heel verschillende hoeken. Naast een aantal scholen zijn er ook de vele privésponsors, maar ook Rotaryclubs, Lions clubs nodigden ons uit en boden spontaan hun financiële hulp aan.
HARTELIJK DANK hiervoor! Het vormen samen al een waardevolle bijdrage aan de voorlopige heropbouw van de school en het internaat. We gaan vlijtig door met het collecteren van de nodige fondsen om zo op de specifieke vragen vanuit de gemeenschap en Purna in de komende maanden een positief antwoord te kunnen geven.
En nog een heel mooie mededeling : dit schooljaar (wat net begon) zijn er al meer kinderen ingeschreven dan vorig schooljaar!

mail van Purna

We kregen een mail van Purna vanuit Kathmandu. Hier enkele zinnen eruit.
Dear All
Namaste and Good afternoon. Thank you for your whole efforts of you people there to us, to the people of Nepal. I have been here in Kathmandu for 10 days was very busy, rushed, frustration and somehow good improvement.
Do not worry to spend the money you collect already. After the monsoon, we will do it.
I tried to go to visit my mother where she is surviving under the sky at my home town. I could not go, it is very sad.
Tomorrow morning, I am leaving this terrible city to my paradise and will join to my small world and will try to forget the pain of seeing the suffering.

School

De school is nu alweer een week open. Iedereen heeft mee geholpen om zoveel mogelijk materialen te recupereren van de ruïnes. Gebouwen van enkele planken met een golfplaat erop. Ook zie je de tenten die meestal dienen als slaapgelegenheid voor de 140 internaatleerlingen.  Er staan een twintigtal foto’s op de website.

Discussie

Vanavond KetaKeti Algemene vergadering. Naast de verplichte items zoals goedkeuring van de rekeningen en dergelijke ook veel gediscussieerd over de toekomst op korte en lange termijn.